Spårbarheten

Tack vare nära samarbete med leverantörer kan vi följa alla råvaror fram till produktion. Det innebär att vi kan spåra vilken sorts råvara det är, vart det odlats, vem som odlat, när det skördades och till och med när det såddes.

Tryck på fältet och scrolla ner.