Orsa fäbodssnaps

🎶

Snapsvisa av Kalle Moraeus 

🎶

Den lilla sillen man måste ta utav daga.

Så att man sen sig en liten förrätt kan laga.

I lag me smöret å bröd, å brännvin från Orsa.

Så kan man skåla med både farsa å morsa.